‘İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI’ YAYINLANDI

0

İslam Düşünce Atlası, İlmî Etüdler Derneği’nde (İLEM) Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin destekleriyle, İbrahim Halil Üçer’in koordinatörlüğünde hazırlanan ve yüzü aşkın araştırmacıya, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik etmesiyle oluşmuş bir proje olarak yayınlandı.

Projenin amacı, “interaktif programlar taşıyan açık erişimli bir web sitesi ve İslam Düşünce Atlası başlıklı bir kitap aracılığıyla,  İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmî birikimi yeni teknikler yoluyla ve yalın ilişkiler mantığı içerisinde kolaylıkla takip edilebilir hâle getirmek, dönem ve perde yazıları sayesinde İslam düşünce tarihi yazımına yeni bir bakış açısı kazandırmak ve nihayet İslam düşünce tarihini zaman-mekansal bir bakışla okuyarak ait olduğu tarihi bağlama yerleştirmek” olarak açıklanıyor.

Web sitesi: www.islamdusunceatlasi.org

İslam Düşünce Atlası’nın tanıtım videosu:

İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI NEDİR?

İslam Düşünce Atlası (İDA), İslam düşünce geleneğini, II/VII.  ile XIV/XX. asırlar arasında yaşamış ekol kurucu filozoflar, kelâmcılar ve sûfiler üzerinden zaman- mekân-öğreti- ekol değişkenlerini dikkate alarak, web tabanlı programlar üzerinden tanıtma amacı güden bir projedir.

İDA, düşünce tarihini; onu taşıyan tarih, aktaran metinler, oluşturan kişisel ve kavramsal ağlar, somutlaştıran kurumlar ve yapılar ve nihayet ona sahiplik eden coğrafî ve kültürel havzalar içerisinde anlamaya davet ederek, İslam düşünce tarihine farklı açılardan bakma imkanı sağlar.

İslam Düşünce Atlası, karmaşık ilişkileri web tabanlı programlar yoluyla takip edilebilir bir tarzda formüle etme amacı güden üç kavramsal haritaya ve bu haritalar aracılığıyla aktarılan malumatı taşıyacak bir düşünce tarihi omurgasına sahiptir: Zaman haritasıKitaplar HaritasıKişiler Haritası ve İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme teklifi içeren, haritalarla desteklenmiş, dönemlere göre ekol bazlı değerlendirme yazıları. İDA, bu bileşenler üzerinden şu soruların cevaplarını vermeye çalışır: Düşünce kim tarafından, ne zaman, nerede, nasıl, ne tür okul gelenekleriyle ilişki içerisinde, hangi yollardan geçerek, ne tür etkileşimlerle ve hangi metinsel gelenekler aracılığıyla üretilmiştir? Bu soruların cevaplarını merak edenler için, İslam Düşünce Atlası, benzersiz bir düşünce tarihi okuması vadediyor.

İDA’yı tek bir cümleyle tanımlamak zor olabilir. Yine de bunu denersek, İDA’nın İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmî birikimi yeni teknikler yoluyla ve yalın ilişkiler mantığı içerisinde, kolaylıkla takip edilebilir hale getirmeyi amaçlayan interaktif bir program olduğunu söyleyebiliriz.

Bu program İlmî Etüdler Derneği’nde (İLEM) Türkiye’nin önde gelen İslam düşünce tarihi araştırmacılarına tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik etmesiyle oluşmuş ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin destekleriyle açık erişimli bir şekilde ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

KÜLTÜREL SÖMÜRGECİLİĞE BAŞKALDIRAN ESER

 

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ALLAH KATINDA DİN İSLAM’DIR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ve tüm camilerde okunan bugünkü Cuma hutbesinin konusu “Allah Katında Din İslam’dır” oldu. İşte Cuma hutbesi......

Kapat