İNSANI SAPTIRAN ALLAH MIDIR?

0

Prof. Dr. Ramazan Altındaş, sıkça sorulan ve Kelâm ilminde de yeri olan,  “Madem delâlet ve hidayet Allah’tan öyleyse niye hesaba çekiliyoruz” sorusunun kaynağı; Kehf Suresi 17. ayeti, islamveihsan.com için analiz etti.

Kehf Suresi 17. Ayette, “Allah kime hidayet verirse doğru yola iletir, kimi de hidayetten mahrum ederse ona yol gösterecek bir dost bulamazsın.” Deniliyor. Bu minvalde, delâlete düşmenin ve hidayete ulaşmanın kaynağı, cüzî iradeye sahip olan insan mıdır, külli iradeye sahip olan Allah-u Teâla mıdır?


 

Prof. Dr. Ramazan Altındaş Kimdir?
...kimi de hidayetten mahrum ederse, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın İnsanı saptıran Allah mıdır - Kopyaİlkokuldan sonra hafızlığını bitirdi. 1981’de Konya İmam-Hatip Lisesi’nden; 1984’te Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1981-1995 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.
Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Nübüvvet Öncesi Câhiliyye Toplumunun İtikadi Yapısı” adlı tez çalışmasıyla yaptı.
Doktorasını, “Kur’an’da Hidâyet ve Dalâlet” adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı.
Prof. Dr. Ramazan Altındaş, 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1998 yılında Doçent, 2004’te Profesör oldu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti.

Paylaş.

Yorumlar