İNANÇ YÖNÜNDEN 4 ÇEŞİT İNSAN

0

İnanç yönünden insanlar başlıca dört kısma ayrılır. İşte inanç yönünden 4 çeşit insan…

1- Mü’min (Müslüman): Allâh’ın varlığına ve birliğine, Peygamber Efen- dimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Allah Teâlâ’nın kulu ve peygamberi olduğuna kalbi ile inanıp, dili ile de bunu söyleyene “Mü’min” denir.

2- Kâfir: Allah’ın varlığına, Peygamber Efendimiz Muhammed Musta- fa’nın -sallâllâhu aleyhi ve sellem- peygamberliğine ve dinin emirlerine kalbi ile inan- mayıp ve dili ile de inanmadığını söyleyene “Kâfir” denir.

3- Müşrik: Allâh’ın -celle celâlühü- ilâh olduğuna inandığı hâlde, Allah -celle celâlühü- ile beraber başka şeylere de “ilah” diye inanıp tapan kimseye “Müşrik” Allâh’a inanmakla beraber puta tapmak, bir insana veya Peygamber’e ilâh demek gibi.

4- Münâfık: Îmanın esaslarına kalbi ile inanmayıp, çeşitli sebeplerden veya menfaatlerden dolayı mü’minlerin yanında, sadece dilleri ile inandıkla- rını söyleyenlere “Münafık” Münafıklar, mü’minlerle beraber oldukları zaman inandıklarını söylerler. Kâfirlerle beraber oldukları zaman ise iman et- mediklerini söylerler.

Allah -celle celâlühü- bu konuda şöyle buyuruyor:

“Bir de îman edenlerle karşılaştıkları zaman, «Îman ettik» derler ve kendi şeytanları ile başbaşa kaldıkları zaman ise: «Emin olun, biz sizinle beraberiz, biz ancak (onlarla, mü’minlerle) alay ediyoruz.» derler.” (el-Bakara, 14)

Münafıklar, yani ikiyüzlüler, insanlar içinde de Allah-celle celâlühü- katında da kâfirlerden ve müşriklerden daha rezil kimselerdir. Zira Allah -celle celâlühü- Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor:

“Muhakkak ki münâfıklar, cehennemin en alt tabakasındadır.” (en-Ni- sa, 145)

Bununla beraber amel bakımından münafık olanlar da vardır. Bunlar, mü’min olduğu halde kendilerinde münafıklık alâmeti bulunan kimselerdir. Bu alâmetler, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- tarafından birçok hadîs-i şerîfte bildirilmiş olup; “yalan söylemek, söz verdiği halde sözünden dönmek, emânete hıyanet etmek” gibi kötü hasletlerdir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ÜRDÜN’DEN İSRAİL’E MESCİD-İ AKSA’YA UYARISI

Ürdün, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini kınayarak, Tel Aviv yönetiminden provokatif eylemlerine derhal son vermesini istedi. Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane...

Kapat