İKRAR NE DEMEK?

0

İkrar: İnancını, fikrini açıkça söyleme. Tasdîk, kabul.  Îtiraf. Kararlaştırma, kararlı hâle getirme anlamlarına gelmketedir.

İKRAR KELİMESİNE ÖRNEKLER

Gerçek bir îman da, dil ile ikrara ilâveten, kalp ile tasdîk neticesinde meydana gelir; akılla tasdik neticesinde değil. Sırf aklın alabildiklerini kabul etmek “îman etmek” değil, “iknâ olmak”’tır. Bununsa Hakk’a teslîmiyet tarafı bulunmadığı için, ind-i ilâhîde bir kıymeti yoktur.


İlâhî aşka giden yolda geçici bir istasyon olan mecâzî aşka takılıp kalanlar, bu ara merhaleleri put hâline getirme bedbahtlığına düşmüşlerdir. Böyleleri, hiçbir muhabbeti ilâhî aşka basamak yapamazlar. Neticede rûhen doyum noktasına ulaşamaz ve muhabbet husûsunda yarı yolda kalırlar. Bunun içindir ki îman, muhabbet ve aşkı Allâh’a yöneltmek maksadına binâen, dil ile ikrardan ziyâde kalp ile tasdîke bağlıdır. Yâni tasdik, her şeyden önce kalp ile olacak, akıl ile değil…


Ceddimiz olan Hazret-i Âdem’e Cenâb-ı Hak rûhundan üfürüp ona hayat bahşettiğinde Âdem -aleyhisselâm- gözlerini açmış ve «el-hamdü lillâh» demiştir. Bu sebepledir ki ilk beşerî söz «el-hamdü lillâh»tır. Bu sözle hem Yaratıcı’yı ikrar ve hem de O’nun nîmetlerine hamd etmek gerçekleşir.


Îman, dil ile ikrâr, kalp ile tasdiktir. Dil ile ikrar olduğu hâlde kalp ile tasdik olmaz, sadece zihinle tasdik seviyesinde kalıp davranışlara aksetmezse, hiçbir kıymeti kalmaz. Cenâb-ı Hak, mânevî bilgileri sadece zihninde taşıyan kişileri, kitap yüklü merkeplere benzetmektedir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
TARİHİN MİSTİK HAVASINDA KİTAP OKUMA KEYFİ

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelenlerin kimi kitap satın alıyor kimi...

Kapat