İHATA NE DEMEK?

0

İhata: Bir şeyi kuşatma, çerçeveleme, çevirme, kavrama. Zihnen, aklen, bilgiyle kavrama; tam ve mükemmel bir şekilde anlama gibi anlamlara gelmektedir.

İHATA KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Hak katında insan; bedenî şekli, dış görünüşü ve dünyevî imkânlarıyla değil; kalbî olgunluğu, mânâ derinliği, rûhânî vasıf ve kâbiliyetleriyle bir kıymet ifâde eder. Bunun içindir ki Kur’ân-ı Kerîm, mü’minin tefekkürünü îmânî bir duygu derinliğiyle takviye ederek, onu madde ve nefsâniyetin dar hudutlarına hapsolmaktan kurtarır; rûhâniyet iklîminin ebedî ve sınırsız ufuklarına kavuşturur. Kâinattaki ilâhî vitrinleri ibret nazarıyla seyredebilen bir mü’minin tefekkürü, rûhânî bir vasıf kazanır. Kalbî tahassüsle zirveleşen böylesine derin ve ihâtalı bir tefekkür de, en güzel îman anahtarıdır.


Allah Teâlâ’nın; sınırsız, aklın hudutlarını aşan ve engel tanımayan ilmi, bütün bu hâdiseleri -nerede ve ne zaman olursa olsun- ihâta eder. O hâlde şunu hiçbir zaman unutmamak îcâb eder ki; his, niyet ve atışlarıyla bütün kalpler yüce Allâh’ın gözetimi altındadırlar. (Bkz. Seyyid Kutub, Fî Zılâl, V, 2891-2892, [Sebe’, 2-3])


“İnsanlardan gizler de Allah’tan gizlemezler. Hâlbuki geceleyin, O’nun râzı olmadığı sözü düzüp kurarken O, onlarla beraber idi. Allah bütün yaptıklarını (ilmiyle) ihâta eder.” (en-Nisâ, 108)


Rahmân: Allâh’ın dünya ile ilgili rahmet sıfatı ki, mü’min-kâfir bütün yaratılmışlar için hayır ve merhamet ifâde eder; rahmeti bütün mahlûkâtı ihâta eden.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
DECCAL NEDİR, KİME DENİR?

Deccal nedir, kime denir? Deccal’in özellikleri nelerdir? Deccal ne zaman ve neden gelecek? Deccal neler yapacak? Deccal yeryüzünde kaç gün kalacak?...

Kapat