İĞFAL NE DEMEK?

0

İğfâl: Gaflete düşürüp yanıltarak yanlış bir iş yaptırma. Aldatma, aldatılma anlamlarına gelmektedir.

İĞFAL KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Sultan Abdülhamîd, yahûdîlerin Filistin’de toprak satın almalarını yasakladığı gibi, onların bu emellerine
muvâzaa yoluyla ulaşmalarını engellemek için de, her arâzisini satmak isteyenin yerini şahsî parasıyla satın alarak “emlâk-i şâhâne” hâline getirdi. Filistin Çiflikât-ı Şâhânesi böylece vücûda gelmiştir. Sultan Abdülhamîd bunlara ilâveten oradaki müslüman nüfusu da artırma yoluna gitmiştir.

O sırada Rus tahrikiyle teşekkül etmiş çeteler, Balkanlar’ı cadı kazanı hâline getirmişti. Bunlarla mücâdele eden birliklerin birtakım subayları, İttihat-Terakkî ve onun arkasındaki yahûdîlerce iğfâl edilmişlerdi. Bunlar isyân ederek Abdülhamîd Hân’ı 2. Meşrûtiyet’in ilânına zorladılar.


Kadı Mahmûd, o kadar üzülmüştü ki, nefsinin iğfâline karşı birtakım azarlarla tavır koymak, gönlündeki pişmanlık ve teessürü teskîn etmedi.


 

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
İFTİHAR NE DEMEK?

İftihar: Fahretme, övünme. Şan, şeref anlamlarına gelmektedir. İFTİHAR KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Sâlih amellerde niyet, yalnızca Cenâb-ı Hakkʼın rızâsı olmalıdır. Kul,...

Kapat