İFSAT NE DEMEK?

0

İfsat: Fesat çıkarma, bozma, karıştırma anlamlarına gelmektedir.

İFSAT KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Cenâb-ı Hak, Kurʼân-ı Kerîmʼde iblisin mallara ve evlâtlara ortak olacağını bildiriyor. İblisin vazifesi, idlâl ve ifsâd etmektir. Evlâtlar üzerindeki bu idlâl ve ifsat, nefsânî temâyülleri sürekli tahrik etmek sûretiyle enâniyeti palazlandırmak, hattâ azgınlaştırarak onları yoldan çıkarmaktır. Mallar üzerindeki ifsâdı ise, helâli haramla değiştirecek veya karıştıracak derecede insanları gaflet batağına düşürmektir.


Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat yolundan uzak fikirlerin yayıldığı ve nice müslümanın akāidinin sarsılıp ibadet
ve muâmelâtının bozulduğu günümüzde, bu ifsat hareketlerinin içinde, din âlimi sıfatlı, ilâhiyat hocası etiketli kimselere de, son zamanlarda sıkça rastlanmaktadır. Öyle ki bu kimseler, 1400 yıldır icmâ ile, ittifakla
gelen hususlarda bile kafa karıştırmakta, gönül bulandırmaktadırlar.


Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, emânetlerin zâyî edilmesini, dünyâ hayâtını kıyâmet sahnelerine çevirecek derecede büyük bir ifsat sebebi olarak görmüştür.


Mü’mine düşen; şeytanın her türlü ifsatlarına karşı uyanık olmaya çalışmaktır. Yine bu meşakkatli yolculuk esnâsında başa gelebilecek aksilikler karşısında yılmamak, sabretmek ve bunların birer imtihan vesîlesi olduğunu düşünerek hac ve umre ibâdetinin rûhâniyetini zedelemekten sakınmaktır.

Paylaş.

Yorumlar