HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) ADALETİ

0

Kavmine peygamber ve sultan olarak gönderilen Hz. Süleyman (a.s.) kendisine pek çok nimetler veren Rabbine duâlar eder, secdeye kapanır, bol bol ibâdet ederdi. Yüksek anlayış ve zekâya sahip olan Hz. Süleyman (a.s.) adâletle hükmederdi. İşte Hz. Süleyman’ın (a.s.) eşsiz adâleti…

Hz. Süleyman (a.s.) çocukluğundan itibâren yüksek bir anlayışa sâhip, çok zeki biriydi. O’nun bu husûsiyetiyle ilgili olarak Resûlullâh, şöyle bir hâdise anlatır:

“…Vaktiyle iki kadın ve beraberlerinde çocukları vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın, arkadaşı (olan küçük) kadına:

«–Kurt, senin çocuğunu götürdü.» dedi.

Diğer kadın:

«–Hayır, senin çocuğunu götürdü!» dedi.

Nihâyet bu iki kadın, aralarında hükmetmesi için Hz. Dâvûd’a mürâcaat ettiler. Hz. Dâvûd, çocuğun büyük kadına âit olduğuna hükmetti. Onlar muhâkemeden çıkıp, Hz. Dâvûd’un oğlu Hz. Süleyman’a gittiler. Hz. Dâvûd’un hükmünü söylediler. Hz. Süleyman da:

«–Bana bir bıçak getirin! Çocuğu (bu) iki kadın arasında paylaştırayım!» dedi.

Bunun üzerine, çocuğun gerçek anası olan küçük kadın derhâl ileri atıldı:

«–Aman öyle yapma! Allâh sana rahmet eylesin! Çocuk bu kadınındır!» dedi.

Bunun üzerine Hz. Süleyman, çocuğun küçük kadına âit olduğuna hükmetti.” (Buhârî, Enbiyâ, 40)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

HZ. SÜLEYMAN (A.S.) KİMDİR? HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) HAYATI

HZ. SÜLEYMAN (A.S.) KİMDİR? HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) HAYATI

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak