HZ. MUSA’NIN (A.S.) TEVEKKÜL VE TESLİMİYETİ

0

Hz. Musa (a.s.) bu davranışıyla, hakiki tevekkülün nasıl olması gerektiğini sergilemektedir.

Cenâb-ı Hak, Hazret-i Mûsâ’nın -aleyhisselâm- tevekkül ve teslîmiyetini şöyle anlatır:

“Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi:

«–Ey Mûsâ! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzâkere yapıyorlar. Derhâl (buradan) çık! İnan ki ben, Sen’in iyiliğini isteyenlerdenim!» dedi.

Mûsâ etrâfını kontrol ederek endişe içinde oradan çıktı:

«–Rabbim! Beni zâlimler gürûhundan kurtar!» dedi.” (el-Kasas, 20-21)

Mûsâ -aleyhisselâm- bu davranışıyla, hakîkî bir tevekkülün nasıl olması gerektiğini sergilemektedir:

Önce istişâre, sonra azim (karar), ardından tedbîr ve netîceyi Allâh’a havâle etmek, yâni duâ, teslîmiyet ve rızâ hâlinde olmak. İşte gerçek tevekkül!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

GERÇEK TEVEKKÜL NASIL OLUR?

GERÇEK TEVEKKÜL NASIL OLUR?

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ALLAH’A TESLİM OLAN İBRAHİMİ AİLE

Hz. İbrahim ve ailesinin Allah’a olan bağlılığı, teslîmiyeti, ihlâsı ve tevhid mücadelesi mü’minler için güzel bir örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz...

Kapat