HZ. MUHAMMED’İN (sas) ŞAŞIRTAN ÇOCUK SEVGİSİ

0

Nebiler Sultanı Hz. Muhammed’in (sav) tüm insanlığa örnek olan şefkati, merhameti ve müminlere olan düşkünlüğü, çocuklara olan tavrında da çok yoğun olarak görülmektedir. Hz. Peygamber kendi çocukları, torunları ve ashabının çocukları ile çok yakından alâkadar olmuş, doğumlarından isimlerinin konmasına, sıhhatlerinden ilimlerinin artmasına, giyimlerinden oynadıkları oyunlara kadar onlar için tâvsiyelerde bulunmuş, hatta bizzat yol göstermiştir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın (cc) katındadır.” (Enfâl, 28) Rasûlullah (sav) buyurdular:

CENNET ÇİÇEĞİ ‘ÇOCUKLAR’

“Çocuklarınıza ikrâm edin ve terbiyelerini güzel yapın.” (İbn-i Mâce, Edeb, 3) Hz. Âişe (ranhâ)’nın rivâyet ettiğine göre bir defasında Hz. Peygamber (sav), torunlarını severken ziyâretine İslâm’ın merhamet, şefkat, nezâket ve inceliğinden uzak bir bedevî geldi. Rasûlullah’ın (sav) çocukları ziyâde sevmesine hayret ederek:

“–Yâ Rasûlallah! Siz çocuklarınızı öper (sever) misiniz? Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız.” dedi. (Allah’ın evlât nîmetine karşı bedevînin duygusuz ve duyarsızlığı, Allah Rasûlü’nü (sav)müteessir etti.) Bedevîye:

“–Allah senin gönlünden merhamet ve şefkati çekip çıkarmışsa ben ne yapabilirim!..” buyurdu.  (Buhârî, Edeb, 22)

Kaynak: www.2g1d.com

Paylaş.

Yorumlar