HZ. ALİ’NİN (R.A.) ÇOCUKLARINA İSİMLERİNİ KİM VERMİŞTİR?

0

Hz. Ali’nin (r.a.) sevdiği isim nedir? Hz. Ali’nin (r.a.) çocuklarına isimlerini kim vermiştir? Hz. Ali’nin (r.a.) çocuklarının ismi nereden geliyor?

Hz. Ali (r.a.) diyor ki:

Ben, harbi darbı seven bir adamdım. Oğlum doğduğu zaman ona Harb ismini vermiştim. Resûlullah Efendimiz, geldiler ve:

“–Bana oğlumu gösterin! Ona ne isim verdiniz?” buyurdular.

Harb ismini koydum” dedim.

“–Hayır, o Hasan’dır!” buyurdular.

İkinci oğlum doğduğu zaman ona yine Harb ismini verdim. Resûlullah Efendimiz geldiler ve:

 “–Bana oğlumu gösterin! Ona ne isim verdiniz?” buyurdular.

Harb ismini koydum” dedim.

“–Hayır, o Hüseyindir!” buyurdular.

Üçüncü oğlum doğduğu zaman ona da Harb ismini verdim. Resûlullah Efendimiz gelip:

“–Bana oğlumu gösterin! Ona ne isim verdiniz?” buyurdular.

Harb ismini koydum” dedim.

“–Hayır, o Muhassin’dir! Ben bu torunlarıma Hz. Harun’un oğulları olan Şebber, Şübeyr ve Müşebbir’in isimlerini koydum” buyurdular. (Ahmed, I, 98, 118; Heysemî, XIII, 52)

Süryanîce olan bu isimler Hasan, Hüseyin ve Muhassin ile aynı mânaya gelmektedir. (Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 669-670)

HZ. ALİ (R.A.) KİMDİR?

Paylaş.

Yorumlar