HUMMALI VEYA ATEŞLİ KİMSEYE OKUNACAK DUA

0

Şiddetli ateşlenen hastalara ya da hummaya tutulan kimseye okunacak dualar…

Hummaya tutulan bir kimse üç gün üst üste yıkanıp her yıkandıkça:

“Allah’ın adıyla! Allah’ım, ben ancak Senin şifânı aramak ve peygamberini tasdîk etmek için yıkanıyorum” derse hastalığı gider. (Tuhfetüz-Zâkirîn, 216)

Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– aksırdığı zaman حَمْدًا لِلّٰهِ Allah’a hamd ederim der, kendisine يَرْحَمُكَ اللّٰهُ Allah sana rahmet eylesin denilir, O da: يَهْدِيَكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ Allah size hidâyet versin ve hâlinizi ıslâh eylesin! diye cevâb verirdi. (Buhârî, Edeb, 126)

MUAVVİZETEYN (FELAK VE NAS) SURELERİNİ OKUYUN

Hazret-i Âişeradıyallahu anha der ki: Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretleri’nin vücûd-ı risâlet penâhîlerine hastalık ârız oldukda mu’tad-ı nebevîleri üzerine Muavvizeteyn sûrelerini okuyarak mübarek ellerinin avuçlarına nefes ederler ve sonra mübarek elleriyle hasta olan mahallini meshederler idi.

Maraz-ı mevtinde ve hâlet-i ihtizârda iken, ben de Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sûrelerini okur ve nefes ederdim. Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– son hastalığı günlerinde iken kulağımı mübârek ağızlarının yanına tutup dinlediğimde arkasını bana dayamış olduğu halde:

“Ya Rabb beni affet, bana rahmet eyle ve beni refîk-i a’lâya ilhak eyle” diyerek duâ ettiğini işittim. (Buârî, Maraz, 19)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
PEYGAMBERİMİZİ GERÇEKTEN SEVİYOR MUYUZ?

Peygamber Efendimizʼle (s.a.v) âhirette beraber olabilmek, Oʼnun yakınında bulunabilmek; her müʼminin en büyük arzu ve hasretidir. Bu nîmete erebilmek ise...

Kapat