“HÜDÂYİ YOLU” NASIL BULUNDU?

0

Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri’nin zamanında yaşanan bir olaydan hareketle anlatılan menkıbede Üsküdar’dan Sarayburnu’na kadar giden bir yolun bulunduğuna inanılır. “Hüdayi Yolu” adı verilen bu yolun hikayesi…

Hüdâyî’nin en yaygın menkıbelerinden biri de şiddetli bir kasırga esnasında, kayıkçıların bile denize çıkmaya cesaret edemedikleri bir günde Sultan Ahmed Camii’nde cum’a vaazına yetişmek üzere bindiği kayığın dört yanında denizin süt-liman olmasıdır.

Bu esnada Topkapı Sarayı’nda Yalı Köşkü yakınındaki fevkâni sultan kasrından dalgaları seyreden Sultan Ahmed’in yıldırım isabet eden kasrının bir süre yıkılmayışı ve canının kurtulması da Hüdâyî’nin kerameti sayılmaktadır.

Bu menkıbenin yaygınlığı yüzünden kayıkçılar arasında Üsküdar’dan Sarayburnu’na kadar giden bir yolun bulunduğuna inanılır ve yola “Hüdâyî Yolu” denilirdi. Bugün bile lodoslu havalarda Boğaz vapur seferlerinin sadece Üsküdar-Eminönü hattında yapılabilmesi, anlamlı ve düşündürücüdür.

Kaynak: Aziz Mahmud Hüdâyi Hayatı ve Menkıbeleri, Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı Yayınları, 2004

Paylaş.

Yorumlar