HIRKA-İ ŞERİF

1

Mukaddes Emanetler’den “Hırka-i Şerif” nedir? Hırka-i Şerif kaç tane vardır? Hırka-i Şerif İstanbul’a nasıl getirilmiştir?

Hırka-i Şerif’in Kutsal Topraklar’dan İstanbul’a uzanan yolculuğu…

HIRKA-İ ŞERİF HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Hırka-i Saadet: İstanbul’da iki adet Hırka-i Şerifin varlığı bilinmektedir.

Birincisi, Hz. Peygamber’in ashabından şair Kab b. Züheyr’e (r.a.) hediye ettiği, 124 cm. boyunda geniş kollu, siyah yünlü kumaştan dikilmiş krem renginde yün astarlı bir hırkadır.

Hırka-i Şerif

Hırka bugün Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir. Hırka, Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan iç içe iki altın sandıkta altın sırmalı yedi ipek kadife kumaştan oluşan bohçalara sarılı olarak korunmaktadır. Zamanla yer yer harap olmuş bulunan hırkanın sağ ön tarafında 0.23×0.30 cm ebadında bir parça ile sağ kolunda eksik bir kısım vardır.

PEYGAMBERİMİZİN HIRKASINI HEDİYE ETTİĞİ KİŞİ

Hırka, 630 yılında Hz. Peygamber’in huzurunda, ensar ve muhacirlerden oluşan topluluk önünde İslam’ı kabul eden Kab b.Züheyr’e orada okuduğu kaside dolayısıyla bizzat Hz. Peygamber tarafından giydirilmek suretiyle hediye edilmiştir. Bu sebeple, şairin bu kasidesi daha sonra İslam literatüründe “Kasîdetü’l Bürde” adıyla meşhur olmuştur.

Muaviye, hırkayı 10 bin dirhem gümüş karşılığında satın almak istemişse de Kab buna razı olmamıştır. Kab’ın vefatından sonra da Muaviye tarafından Kab’ın varislerinden 20 bin dirhem karşılığında satın alınan hırka, Emeviler ve Abbasiler zamanında halifelerce korunmuş ve önemli törenlerde giyilmiştir.

İkincisi, Hz. Peygamber’in Yemenli Veysel-Karanî’ye verilmesini vasiyet ettiği söylenen diğer bir hırka ise 1617 tarihinde Üveysi sülalesinden Şükrullah Efendi tarafından İstanbul’a getirilen Hırka-i Şerif’tir.

Söz konusu hırka uzun süre kendilerine “hırka-i şerif şeyhleri” adı verilen bu ailenin elinde muhafaza edilmiştir. Bugün bu hırka, İstanbul Fatih’te Sultan Abdülmecid tarafından 1851 yılında yaptırılan Hırka-i Şerif Camisi’nde muhafaza edilmekte, her yıl Ramazan’ın 15’inden sonra da burada ziyarete açılmakta ve binlerce kişi tarafından heyecanla ziyaret edilmektedir.

TÜRKİYE’DE KAÇ TANE HIRKA-İ ŞERİF VAR?

Paylaş.

1 Yorum

Yorumlar