HİCRAN NE DEMEK?

0

Hicran: Ayrılık. Ayrılık acısı. Şiddetli üzüntü, büyük keder ve acı anlamlarına gelmektedir.

Hicran ne demektir? Hicran ne anlama geliyor? İşte hicran kelimesine örnek cümleler…

HİCRAN KELİMESİNE ÖRNEKLER

Peygamber âşığı Sevbân (r.a), içli içli anlattı:
“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Siz bana kendimden, âilemden ve çocuklarımdan daha sevgilisiniz. Ben evdeyken Siz’i hatırlayınca sabredemiyorum, hemen gelip mübârek yüzünüze bakıyorum. Mübârek yüzünüzü
göremediğim her an bana ayrı bir hicran acısı veriyor.

*****

“…Her gün dünyaya binlerce geliş ve her gün dünyadan binlerce gidişin hicranlı köprüsü değil de nedir? Böyle bir köprünün üstünden geçmekte olduğunu bilen bir insan, nasıl olur da aldanış içinde yaşar?”

*****

Anam, babam ve canım Sana fedâ olsun yâ Rasûlâllah! Sen’in hasretin beni öyle yakıp kavurmaktadır ki, nûrundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran olmaktadır.

*****

Büyük Hak dostu Mevlânâ -kuddise sirruh-, bu meşhur hurma kütüğünü lisân-ı hâl ile konuşturarak bu hâdiseyi Mesnevî’sinde şöyle ifâde eder:

Yâ Rasûlallâh! Sen’in hicrânın beni yaktıkça yaktı. İçime târifsiz bir gam, keder ve hasret doldurdu. Daha evvel hutbe vakitlerinde Sen’in dayandığın o tâlihli ve mes’ûd direk bendim. Şimdi ise beni terk ettin; bir minbere yükseldin. Şimdi Sen’in mesnedin o minberdir. Fakat ey Allâh’ın Rasûlü! Lütfen bana hak ver, dünyâda hangi varlık Sen’in hicrânına tahammül edebilir?

*****

Allâh âşıkları için zikir ve tefekkürden uzak geçen seherler hicran saatleri olmuştur.

Paylaş.

Yorumlar