HEZİMET NE DEMEK?

0

Hezimet: Büyük mağlûbiyet, bozgun anlamlarına gelmektedir.

Hezimet, hezimete uğramak gibi kelimeler mağlûbiyet, bozgun anlamlarına gelmektedir.

HEZİMET KELİMESİNE ÖRNEKLER

Nefsânî hastalıkların en tesirli ilâcı, kişinin tefekkürünü faydalı şeyler üzerine teksîf edip, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşguliyetten uzaklaşmasıdır. Mâlâyânî şeyler üzerine tefekkür, bütün şer, hezimet ve zilletlerin kapısıdır. Faydasız şeyler üzerinde düşünenler, faydalı olanı kaçırır, kendilerine lâzım olacak
şeylerden mahrum kalırlar.

*****

İhlâsın gâlip geleceğinden şüphe etmemek lâzımdır. Zira ihlâslı gayretler korunur ve hiçbir zaman zâyî olmaz. İhlâslı ve sabırlı kimselerden oluşan nice az sayıdaki ordular, sayı ve techizat bakımından kendilerinden katbekat fazla olan ordulara Allâh’ın izniyle gâlip gelmişlerdir ki, bu durum da, zaferlerin temelinin “ihlâs” olduğunu göstermektedir. Bedir Gazvesi’ndeki muzafferiyet bunun en parlak misâlidir. Huneyn Gazvesi’nde ise, İslâm ordusunun, sayıca çok olmalarına güvenmeleri ve kendilerini beğenme duygusuna kapılmaları sebebiyle ihlâsları zedelendiğinden, başlangıçta kısmî bir hezîmet yaşanmıştır. Ancak Allah Rasûlü’nün (s.a.v) ashâb-ı kirâmı îkaz ve irşâdıyla duygu ve düşüncelerine yeniden canlılık ve istikâmet veren müslümanlar, neticede zafere nâil olabilmişlerdir.

*****

“O topluluk yakında hezîmete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.” (el-Kamer, 45) âyetini okuyarak çadırından çıktı. (Buhârî, Cihâd, 89)

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
“ÜMMETİN VAHDETİNE ALİMLER ÖNCÜLÜK EDECEK”

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam coğrafyasının toparlanmasına ve ümmetin vahdetine...

Kapat