HER MÜSLÜMAN İÇİN KRİTİK BEŞ İBADET

0

Müslümanın hayatında ibadetin yeri ve önemi nedir? Hayatımıza maddi ve manevi etkileri ile, gönül dünyamıza huzur veren her müslüman için kritik beş ibadet hangileridir? Dr. Murat Kaya anlatıyor…

«Ümmetimden bir tâife hak üzerinde galib duracaklardır. Muhâlif olanlar onlara zarar veremiyeceklerdir.» (Müslim-Tirmizi)

1- Birincisi büyük zâtların sohbeti ve hizmetinin bir kimşeye nasih olması, en büyük nimet ve en güzel bir kazanç devamlı olmasa da (hatta en azından bir defa) onların hizmet ve sohbetinde bulunan, bunun bereketini görür.

2- İkincisi Namaz’dır, Şartlar ne olursa beş vakit namazı vaktinde kılmaya devam edilmeli, gücünün yettiği kadar cemaatle kılmaya gayret sarfedilmelidir.

Mecbüri hallerde ise, nasıl kınlnırsa kılınsın, o bir kazançtır. Namazda huzursu ilâhi ile bir iriibât ve bağlantı kurulur ve bunun bereketiyle kişinin duruma düzelir,

“Namaz insanı dinin yasak ettiklerinden ve çirkin işyerden muhakkak alıkor. (Ankebût-45J

3- Üçüncüsü, insanlarla az konuşmak ve az buluşmaktır. Bir de konuşulan sözü düşünerek konuşmaktır. Böyle yapmak, binlerce felâketten korunmak için en güzel bir yol dur.

4- Dördüncüsü, muhâsebe ve murâkabedir. Kişi dâima: «Ben Rabbimin huzurundayım. O, benim bütün gözlerimi,  işlerimi ve hallerimi görüyor.» diye düşünmelidir. Buna  murâkabe denilir. Muhüsebe ise; herhangi bir vakitte, (me selâ yatma vaktinde) yalnız başına oturarak, gün boyunca yaptığı işleri hatırlayarak «Şimdi hesâba çekiliyorum ve cevab vermekten âciz kalıyorum» diye tasavvur etmektir.

5- Beşincisi, tevbe ve istiğfardır. Bir hatâ olunca, tevbe  için özel bir vakit veya belli bir şeyin meydana gelmesi beklenmemelidir, Issız bir yerde secdeye kapanıp Allah (CC) dan özür dileyip af laleli edilmelidir, Ağlamak mümkünse ağlanmallf yoksa ağlar gibi yapılmalıdır. Kısaca bu beş şeye kim devam ederse, onun için bütün itaat ve ibâdet kapıları açılacaktır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İBADET EĞİTİMİ

İBADETLERİN MADDİ VE MANEVİ FAYDALARI

NEDEN İBADET EDERİZ?

Paylaş.

Yorumlar