HER İBADETE SEVAP YAZILIR MI?

0

İbadet veya zikre sevap nasıl yazılır? Sevap kazanmanın şartları var mıdır?

İhlâs, ibadetlere seviye kazandırır ve onların Allah katında makbul olmasını sağlar. Pek çok rivâyette, bir ibadet veya zikre sevap vaad edilirken:

“Kalpten ihlâsla yapmak.”[1]

“Sevâbına inanıp karşılığını sadece Allah’tan beklemek, yani samîmî bir niyet”[2] şart koşulmaktadır ki, bu da ihlâsın ne derece mühim olduğunu göstermeye kâfîdir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“Kul büyük günahlardan kaçınır (takvâ hayatı yaşar) ve tam bir ihlasla «Lâ ilâhe illallah» derse, gök kapıları açılır ve bu söz tâ Arş’a kadar yükselir.” (Tirmizî, Deavât, 126/3590)

[1] Bkz. Buhârî, İlim, 49; Deavât, 2; Müslim, Salât, 12; Ebû Dâvûd, Salât, 36/527; Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 19/1653; Ahmed, I, 63; IV, 16.

[2] Buhârî, İmân, 25, 28, 35, 37, 41; Salât, 45, 46; Hibe, 35; Tıb, 31; Müslim, İmâre, 117.

KALPTEKİ GİZLİ DUYGU

Paylaş.

Yorumlar