HAYIRDAN MAHRUM KALAN KİMSE

0

Hayatın fırtınaları karşısında ümmet-i Muhammed’e yakışan, Peygamber Efendimiz ve Hak dostları gibi “gül tabiatlı” olabilmektir.

Merhamet, şefkat ve muhabbet gibi güzel hasletlerin netîcesi olan hilim ve müsâmaha, insanlarla muâşerette mühim esaslardandır. Cenâb-ı Hakk’ın emr-i ilâhîsi ve Peygamber Efendimizin tabiat-ı asliyesidir. Allâh Resûlü şöyle buyurmuştur:

“Rıfktan (yumuşak huyluluktan, mülâyimlikten) nasîbi olana, hayırdan da nasip verilmiştir. Rıfktan nasîbi olmayan da hayırdan mahrum kılınmıştır.” (Tirmizî, Birr, 67/2013)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

ALLAH’IN (C.C.) EN SEVDİĞİ İKİ HUY

ALLAH’IN (C.C.) EN SEVDİĞİ İKİ HUY

Paylaş.

Yorumlar