HAYAT RAMAZAN OLSA!

0

Allâh’ın sonsuz kereminden umulur ki, mübârek Ramazan ayları, Hz. Peygamber’in buyruklarına riâyetle onun kıymetini biraz daha fazla bilmemize, ona daha fazla değer verip daha fazla sevap işlememize ve daha az günâha girmemize vesile olur.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın…” (Bakara, 187)

Resûlullah buyurdular:

“Cennet seneden seneye Ramazan için süslenerek şöyle der: Allâh’ım! Bizikam için bu ayda kullarından bizde kalacak insanlar kıl.” (Taberânî)

Allâh rızâsına uygun düşmeyen bir hayat, çöllerdeki seraplara benzer. Hakîkatten nasîpsiz bir hayâlden ibârettir.

Allâh’ın sonsuz kereminden umulur ki, mübârek Ramazan ayları, Hz. Peygamber’in buyruklarına riâyetle onun kıymetini biraz daha fazla bilmemize, ona daha fazla değer verip daha fazla sevap işlememize ve daha az günâha girmemize vesile olur.

Hadîs-i şerîfte buyurulur:

“Eğer insanlar, Ramazan-ı Şerîf’in ne olduğunu lâyıkıyla bilselerdi, senenin tamamının Ramazan olmasını arzu ederlerdi.” (İbn-i Huzeyme, Sahîh, III, 190)

Paylaş.

Yorumlar