HARİCİLER

0

Hariciler hakkında hadis-i şerifler…

Ali (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Size Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’den hadis naklettiğim zaman, semâdan yere düşmem bana, O’nun adına yalan söylemekten daha sevimli gelir. Sizinle aramızda cereyan eden bir şey hakkında konuştuğumuzda ise (durum farklıdır.) Çünkü harp hiledir. Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim:

«–Âhir zamanda öyle insanlar gelecek ki, yaşları genç, akılları kıt olacak. İnsanların sözlerinin en hayırlısını söyleyecekler (Kur’ân tilâvet edecekler), ancak okun hedefi delip geçtiği gibi İslâm’dan çıkıp gidecekler. Îmânları hançerelerinden aşağıya inmeyecek…» (Buhârî, Menâkıb, 25; Müslim, Zekât, 154)

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki, namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. Onlar Kur’ân okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar…” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 36)

HARİCİLİK NEDİR? HARİCİLER KİMDİR?

Paylaş.

Yorumlar