HANEDAN NEDİR?

0

Hanedan: Büyük, köklü âile. Büyük, köklü bir âileden gelen. Cömert, misafirperver anlamlarına gelmektedir.

HANEDAN KELİMESİNE ÖRNEKLER

Çâresizlik içinde kalan adam, Kureyş ileri gelenlerinin Kâbe çevresinde oturdukları bir sırada, Ebû Kubeys dağına çıkarak; “Ey Fihr Hânedânı!” diye bağıra bağıra şiir okudu. Uğradığı zulmü ve haksızlığı îlân ederek yardım istedi. Yardım için ilk harekete geçen zât, Peygamber Efendimiz’in amcası Zübeyr oldu. Kureyş’in ileri gelenleriyle birlikte Abdullâh bin Cüd’an’ın evinde toplandılar.

*****

“−Vallâhi, Ebû Bekr’in o gecesi, Ömer’in bütün hânedânından daha hayırlıdır! Yine Ebû Bekr’in o günü, Ömer’in bütün hanedânından daha hayırlıdır! Rasûlullâh -aleyhissalâtü vesselâm- mağaraya gitmek için evden çıktığı zaman, Ebû Bekir O’nun yanında idi.” demiştir. (Hâkim, III, 7/4268)

*****

Hâlbuki O, sadece orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri ve hânedanları değil, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı da harekete geçirdi.”

*****

Osmanlı hânedânına mensup kadınlar hakkındaki resmî lakap “Sultan Efendi”dir. Bu, babanın hânedân mensubu yâni şehzâde veya padişah olmasını ifâde eder. Böyle bir kadın hânedân mensubu olmayan bir erkekle evlenirse böylelerinin kız çocuklarına “Hanım Sultan”, erkek çocuklarına ise “Beyzâde”, analarına izâfeten de “Sultanzâde” denilir. Beyzâde veya sultanzâdeler hânedân mensûbu olmayan birisiyle evlendikleri takdirde onların çocukları hânedan mensubu sayılmazlar.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
AÇLIĞI VE SUSUZLUĞU GİDEREN İÇECEK

Kur’an ve hadiste geçen yiyeceklerin ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren mûcize bir gıda... Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Kuşkusuz...

Kapat