HÂFIZ MUSTAFA EFE’DEN KUR’ÂN ZİYÂFETİ

0

Aziz Mahmud Hüdâyi Camii İmam Hatibi Hâfız Mustafa Efe’den kalplere ferahlık veren Kur’ân Ziyafeti

Paylaş.

Yorumlar