Önceki yazıyı okuyun:
İSLAM’DA ÇALIŞMA, ÜRETİM VE KAZANMANIN ÖNEMİ

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın geceyi istirahat, gündüzü de geçim temini için yarattığı (el-Kasas 28/73), kural olarak insan için çalışıp çabalamaktan başka...

Kapat