Önceki yazıyı okuyun:
DÜNYANIN TEK YENİLMEZ ORDUSU

Allâh Resûlü Mekke’nin fethinden sonra sâdece Kâbe’deki putları yıkmakla kalmamış, civardakileri de yok etmek için mücâhit gruplar tertipleyip şirkin o...

Kapat