Önceki yazıyı okuyun:
PEYGAMBERLERE OLAN İHTİYAÇ

Peygamberler, hidâyet rehberleridir. İnsanoğlu kendi başına sırât-ı müstakîmde dosdoğru yürümek husûsunda zaafiyet gösterip nice hatâlara düşmeye müsâid olduğundan Cenâb-ı Hak,...

Kapat