GAYRİMÜSLİM VE ATEİSTLERİN KESTİĞİ HAYVANLARIN ETİNİ YEMEK CAİZ Mİ?

0

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Gayrimüslim ve ateistlerin kestiği hayvanların yenilmesi helal midir?” sorusunu cevaplıyor.

EHLİ KİTABIN YEMEKLERİNİ VE KESTİĞİ HAYVANLARIN ETİNİ YEMEK CAİZ MİDİR?

Ehl-i kitabın (Yahudi ve Hıristiyanın), usulüne uygun olarak kestiği hayvanın eti ve pişirdiği yemek yenilir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Bugün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir.” (Mâide, 5/5)

Usulüne uygun olarak kesim, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının veya bu damaralardan birisinin kesilmesi şeklinde yapılır. Ehl-i kitaptan olan kimsenin, hayvanı keserken Hz. Mesîh’in veya Hz. Üzeyir’in adını andığı kesin olarak bilinirse, o takdirde kestikleri helâl olmaz. Çünkü Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar yenilmez. (Mâide, 5/3)

ETİ YENEN VE YENMEYEN HAYVANLAR

Paylaş.

Yorumlar