FITIR SADAKASININ ÖNEMİ NEDİR?

0

Ramazan ayının feyz ve bereketinden istifade ve Allah’ın ihsanına şükretmek için verilen fıtır, müslümanlar için mühim bir uhrevi kazançtır. Peki fıtır sadakası neden önemlidir?

Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste fıtır sadakasının, oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerinden (günahlarından) arındırmak ve yoksullara gıda temini için farz kılındığı bildirilir. (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 17; Müsned, II, 277) Hadisten anlaşıldığına göre fıtır sadakası, oruç tutan müslümanın, oruçluya yakışmayan davranışlarla zedelenen ibadetinin eksikliklerini tamamlar, aynı zamanda yoksulların bayram sevincine katılmalarını sağlar.

Fıtır sadakası -zekâttan farklı olarak- geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir. Bu sayede her müslüman, yoksul din kardeşine malî yardımda bulunmanın sevincini yaşar, devamlı bağış almanın ezikliğinden bir an için dahi olsa kurtulur. Ramazan boyu tuttukları oruçlarla ruh yapıları güçlenen fakirler, maddî yönden de güç kazanarak zenginlerle birlikte ve aynı coşku ile bayrama iştirak ederler. Karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağları pekişir; böylece toplumda kaynaşma, paylaşma ortamı oluşur.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

FITIR SADAKASI NE DEMEKTİR? FITIR SADAKASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Paylaş.

Yorumlar