ETBAUT TABİİN DEVRİNİN HADİS İLMİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ

0

Etbaut tabiin devri hadis öğrenme ve rivayetiyle ilgili usûl ve kaidelerin belirdiği ve en mükemmel şekle girdiği bir devir olarak bilinir. Hadis ilmi yönünden etbaut tabiin devrinin önemi nedir?

Bu devirde hadis ilmi, usul ve kaideleriyle teşekkül etmiş olmakla beraber, bu usul ve kaideleri içinde toplayan bir kitap, o devirde henüz ortaya çıkmamıştı. Fakat hadisçiler, hangi usûl ve kaidelere uygun olarak hadis alacaklarını, aldıkları bu hadisleri nasıl rivayet edeceklerini, rivayetin şartlarını, kısacası hadis usûlünün veya ilminin konusunu teşkil eden her meseleyi biliyorlardı. Bu durum daha sonraları ortaya çıkacak olan usul kitaplarının konularını oluşturacaktı. Bu bakımdan, hiç tereddüt etmeden denilebilir ki, etbâu’t-tâbiîn devrinde Hadis ilmi, usûl ve kaideleriyle teşekkül etmiş bulunuyordu.

Bu dönemin en önemli ikinci özelliği ise, tâbiîler devrinde toplanan hadislerin fıkıh bablarına göre tasnif edilmesidir. Tâbiîler devrinde hadisçiler, yoğun bir hadis toplama faaliyetine girişmişler, uzun ve meşakkatli yolculukları göze almışlardır. Hatta bazen bir hadis için bile ülke ülke dolaşmışlar ve defter defter hadis yazmışlardır. Etbâu’t-tâbiîn devrinde ise, bu hadisler, kendilerinden daha kolay bir şekilde faydalanılmasını sağlamak için konularına göre sınıflandırılmıştır. Hadis tarihinde tasnif faaliyetleri denen bu çalışmalar neticesinde musannaf eserler meydana getirilmiştir.

Paylaş.

Yorumlar