ECEL NEDİR, NEREDE VE NE ZAMAN GELİR?

0

Ecel nedir, nerede ve zaman gelir? Ecel geciktirilebilir mi? Ecelin gelmesi ve ecel hikâyesi…

Belli bir zaman parçası ve bu parçanın sonu; vakit ve son.

ECEL NE DEMEK?

Bir şey için belirlenmiş zaman dilimine ecel denir. İnsanın veya herhangi bir canlının eceli, kendisine tâyin edilen ömürdür. “Ecelin gelmesi” ise tâyin edilmiş bulunan ömrün son bulması, yani ölümdür.

ECEL DEĞİŞİR Mİ?

Allah indinde her canlı için tâyin edilmiş bir ecel vardır. Eceli geldiğinde dünya hayatı son bulur. “Eğer Allah, insanları, yaptıkları her haksızlıkta cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteler. Ecelleri (süreleri) geldiği zaman da bir an dahi ne geri kalırlar, ne de ileri geçerler.” (Nahl, 61)

“Eceli geldiği zaman bir kimsenin ölümünü Allah geciktirmez.” (Münafıkun, 11)

ECEL DEĞİŞİR Mİ?

Azrail (a.s.), Hz. Süleyman (as) ile dosttu. Bir gün Azrail (a.s.) Hz. Süleyman’ı (a.s.) amcaoğluyla beraberken ziyarete geldi. Hz. Süleyman (a.s.) dedi ki:

“-Azrail (a.s.) bana geldi, yanımdaki amcamın oğluna dikkatli bir şekilde baktı ve sonra gitti.”

Amcamın oğlu bana:

“-O zâtın kim olduğunu sordu.” Ben de:

“-O kişinin Azrail (a.s.) olduğunu söyledim.” Bunun üzerine amcamın oğlu:

“-O, bana çok dikkatli baktı, canımı alacak diye ondan korktum.” dedi. Sonra da,

“-Rüzgâra emret beni Hindistan’a savursun” dedi.

Hz. Süleyman (a.s.) rüzgâra emretti. Rüzgâr genci Hindistan’a götürdü. Azrail (a.s.) Hz. Süleyman’a (a.s.) bir süre sonra tekrar geldiği zaman Azrail’e (a.s.) dedi ki:

“-Amcamın oğlu yanımdayken niçin ona dikkatlice baktın ve o senden çok korktu. Benden, rüzgârın kendisini Hindistan’a götürmesini istedi. Ben de rüzgâra emrettim, onu Hindistan’a götürdü.” dedi.  Azrail (a.s.):

-Allah Teâlâ onun ruhunu Hindistan’da almamı emretmişti. Onu burada Sen’in yanında görünce hayret ettim. Onun için kendisine dikkatlice baktım. Fakat daha sonra Hindistan’a gittim ve onu orada buldum ve ruhunu teslim aldım.” cevabını verdi.

ECEL NASIL GELİR?

NE KADAR KAÇARSAK KAÇALIM, ÖLÜM BİZİ YAKALAYACAK – VİDEO

Paylaş.

Yorumlar