EBEDİ KURTULUŞ VAADİ

0

Hakk’a ve hayra dâvet husûsunda biz mü’minlere düşen, yılmadan, vazgeçmeden, ye’se ve rehâvete kapılmadan, her fırsatta îtidal üzere tebliğ hizmetine devâm etmek, neticeyi Allâh’a havâle edip tevekkül etmektir.

Cenâb-ı Hak, Müslümanları kendilerinden ve âilelerinden olduğu kadar, çevrelerinden de mes’ûl kılmıştır. “Emr bi’l-mârûf ve nehy ani’l-münker” ile vazifelendirmiştir. Bu vazifeyi güzelce îfâ edenlerin hem kendilerinin hem de muhitlerinin ebedî kurtuluşa nâil olacağını va’detmiştir. Bunun aksine, tebliğ hizmetinde ihmâlkâr davrananların da büyük bir zarar ve ziyâna dûçâr olacaklarını îkaz ve ihtâr etmiştir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları

HAKKA VE HAYRA DAVET

HAKKA VE HAYRA DÂVET

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
BUNCA ZAHMET NİYE?

Trabzon Rum İmparatorluğu ile akrabalık kurduğu için Trabzon’un fethedilmesini istemeyen Akkoyunlular’a Fatih Sultan Mehmet’in verdiği ibretlik cevap... Fâtih Sultan Mehmet...

Kapat