DUA NASIL EDİLMELİDİR?

0

Hadis-i şeriflere göre, Peygamber Efendimiz duanın nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor.

Duanın nasıl yapılması gerektiğine dâir bazı rivayetler vardır. Bunlardan birinde şöyle denir:

Resûlullah (s.a.v), bir kişinin namazda Allah Teâlâ’ya hamd ü senâda bulunmadan ve Peygamber Efendimiz’e salavât getirmeden dua ettiğini duymuştu. Bunun üzerine:

“–Şu adam acele etti!” buyurdu. Sonra onu çağırıp:

“–Sizden biriniz namaz kıldığı vakit, önce Rabbini tâzim ve se­nâ etsin, sonra Peygamber’e salavât getirsin, bundan sonra da istediği şekilde dua etsin!” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Vitir, 23/1481)

İnsan, dua ederken gönlünü Allah’a vermeli, tam bir zihin uyanıklığı içinde, tüm himmetini toplayarak ve ısrarlı bir şekilde istemelidir. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyururlar:

Allah’a duayı, şartlarına riâyet ederek ve size icabet edeceğinden emin olarak yapın! Şunu bilin ki Allah Teâlâ, ne istediğini ve kime dua ettiğini bilmeyen gâfil ve ciddiyetsiz bir kalbin duasına icâbet etmez.” (Tirmizî, Deavât, 65/3479)

Mü’min, büyük bir tevâzû ile herkesten çok kendisinin mağfirete ve rahmet-i ilâhiyeye muhtaç olduğunu düşünüp evvelâ kendisine, sonra da yakından uzağa doğru diğer insanlara dua etmelidir. Nitekim Resûlullah (s.a.v) birisine dua edeceği zaman, önce kendisine dua ederek başlardı. (Tirmizî, Deavât, 10/3385)

Duanın kabul edilmesi için en mühim şartlardan biri de helâl gıda ile beslenmek ve hayatı helal mal ile idame ettirmektir. (Müs­lim, Ze­kat, 65)

DUA KAÇ ŞEKİLDE KABUL OLUR?

Duanın kabulü birkaç türlü olabilir. Bir defasında Resûlullah (s.a.v):

“Bir Müslüman dua eder de, günah bir şeyi istemez veya akrabası ile alâkasını kesmeyi arzu etmezse, Allah ona şu üç şeyden birini mutlaka lutfeder: Ya dileğini hemen yerine getirir, ya isteğini onun için âhirete saklar veya duası nisbetinde bazı kötülükleri ondan uzaklaştırır” buyurmuştu. Efendimiz’in bu sözü üzerine, orada bulunanlardan biri:

“–O takdirde biz Allah’tan çok şey isteriz!” deyince Resûl-i Ekrem (s.a.v):

“–Allah’ın lûtfu, sizin istediğiniz şeylerden daha çok ve geniştir” buyurdu. (Ahmed, III, 18; Tirmizî, Deavât, 115/3573; 9/3381)

Duanın belâları defettiğini ifade eden bir hadis-i şerif de şöyledir:

“Mallarınızı zekâtla koruyunuz; hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz; belâlara karşı da dualarınızı hazırlayınız!” (Ebû Nuaym, Hilyet, II, 10; IV, 237)

Yapılan duaların günahlara keffaret olduğu da bildirilmiştir. (Muvatta’, Kur’ân, 36)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

DUA NEDİR? DUANIN ÖNEMİ NEDİR?

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SAHABE HANIMLARI EŞLERİNİ NASIL KARŞILARDI?

Allah Resûlü nâzil olan âyet-i kerîmeleri hemen, önce erkek sonra da kadın sahâbîlere okurdu. Müslümanlar da gelen vahyi ezberler, bir kısmı...

Kapat