DEVLET-İ ALİYYE NE DEMEK?

0

Devlet-i Aliyye: Yüksek devlet; Osmanlı Devleti anlamlarına gelir.

DEVLET-İ ALİYYE KELİMESİNE ÖRNEK

İslâm târihindeKâbe’nin örtüsü büyük bir hükümdar, halîfe veya Mekke vâlisi tarafından yaptırılırdı. İç ve dış olmak üzere iki parça yaptırılan Kâbe’nin örtüleri 1517 yılında hilâfetin Osmanlılara geçmesiyle bir müddet daha Mısır’da dokunmaya devâm etmiş, Kânûnî devrinde iç örtüsü İstanbul’da dokunmuş, Sultan III. Ahmed zamânında ise hem
iç hem de dış örtü kumaşları İstanbul’da dokunmaya başlamıştır. Devlet-i Aliyye tarafından dokunan en son örtü
1916 senesinde gönderilmiş, bu târihten sonra ise Şerif Hüseyin hareketi sebebiyle gönderilememiştir.

*****

Bu antlaşmaya göre, Kanije, Estergon, Eğri kaleleri Devlet-i Aliyyeye; Avusturya, savaş tazminatı ödemeye
mecbur kalmıştı.”

*****

 

Paylaş.

Yorumlar