DELALET NE DEMEK

0

Delâlet: Alâmet, işâret. Yol gösterme, kılavuzluk etme anlamlarına gelir.

DELALET KELİMESİNE ÖRNEK

Fahr-i Kâinât Efendimiz’in, Hak katındaki ulvî makâmına delâlet eden âyet-i kerîmelerin bir kısmı şöyledir:

“(Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 107)

“Rasûl’e itaat eden Allâh’a itaat etmiş olur…” (en-Nisâ, 80)

*****

Kur’ân-ı Kerîm, dilin sahip olduğu müterâdif (aynı mânâya gelen) kelimelerden delâleti en hassas, tasvir gücü en fazla ve fesâhati en kuvvetli olanını seçer. Bu sebeple Kur’ânî ifâdelerde en ufak bir takdim-tehir veya herhangi bir değişiklik yapmak, âhengi derhâl bozar.

*****

Yüce Allah Alâk Sûresi’nde insanı en düşük mertebelerden en yücesine naklettiğini hatırlatır. Böylece önce Allâh’ı tanımaya akıl yoluyla delâlet eden yaratılışa işaret eder. İkinci olarak işitme yoluyla delâlet eden okuma-yazmaya
dikkat çeker. Yani aklî ve naklî ilimleri birleştirir.”

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
TEMİM İBNİ EVS ED-DÂRİ (R.A.) KİMDİR?

Temîm İbni Evs ed-Dârî sahâbe-i kirâmdandır. Ebû Rukayye künyesiyle anılır. Bu künyeyle anılmasına sebeb olan Rukayye adındaki kızından başka çocuğu...

Kapat