DARÜSSELAM NE DEMEK?

0

Darüsselam : Cennet anlamına gelir.

DARÜSSELAM KELİMESİNE ÖRNEK

İlâhî hikmetler dershânesi olan şu imtihan âleminde, Rabbimiz, biz kullarını hakîkate ulaştıracak birçok vesîleler lutfetmiştir. Birer hidâyet rehberi olan ilâhî kitaplar, peygamberler ve evliyâullâh, dâimâ insanlığı hak ve hakîkate sevk ederek Cenâb-ı Hakk’ın “cennet dâvetine” elçilik yapmaktadırlar. Zîrâ Rabbimiz:

“Allâh, kullarını Dâru’s-Selâm’a (saâdet yurdu cennete) dâvet ediyor…” (Yûnus, 25) buyurmaktadır.

*****

Doktorun gâyesi, hastasını tedâvî etmektir. Hasta, verilen tedâvîyi tatbîk etmezse, doktorun bir mes’ûliyeti yoktur. Yine bir muallimin gâyesi, talebesini muvaffak kılmaktır. Ancak talebe, gayret edip çalışmazsa, muallimin yapacağı bir şey yoktur. Allâh Teâlâ da, kulunu Dâru’s-Selâm’a (cennete) dâvet buyurmaktadır. Şâyet kul, bu dâvetin şartlarına uymazsa, netîcesi cennetten mahrûmiyettir.

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
KLİMA TELEVİZYON KİTAP VE İNTERNETLİ DURAKTA BEKLEMEK VAR

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinde, klima, televizyon, kitap ve internet bağlantısı bulunan durakları hizmete...

Kapat