CUMA SELAMLIĞI NEDİR?

0

Cuma selamlığı: Cuma namazı münâsebetiyle pâdişâhlar için yapılan merâsime verilen ad.

CUMA SELAMLIĞI KELİMESİNE ÖRNEK

Osmanlı sultanları da, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar, maaşlı askerlerine her Cuma selâmlığına gidip
gelirken yüksek sesle:

“Mağrur olma pâdişâhım, senden büyük Allah var!..” diye söyleterek, kendilerine yapılan mânevî îkazların bu şeklini resmîleştirme yoluna gitmişlerdir.

*****

Yavuz Sultan Selim, kendisini gurura sevk edebilecek fânîlerin iltifatlarına muhâtap olmamak için Mısır seferi dönüşü İstanbul’a girerken geceyi beklemişti. İşte bu hâlet-i rûhiye içinde bulunan Osmanlı sultanları, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar maaşlı askerlerine her cuma selâmlığına gidip gelirken:

“Mağrûr olma pâdişâhım, senden büyük Allah var!..” diye bağırtarak kendilerine hâricen yapılan mânevî irşad ve îkâzı resmîleştirmek yoluna bile gitmişlerdir.

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
MİMAR SİNAN KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin medeniyet oluşumuna büyük katkı sunan Mimar Sinan kimdir? Devrinin tâbiriyle “ser-mîmârân-ı hâssa”, yani pâ­di­şah mîmarlarının başıdır. Bir kısım kaynaklara...

Kapat