CUMA SELAMLIĞI NEDİR?

0

Cuma selamlığı: Cuma namazı münâsebetiyle pâdişâhlar için yapılan merâsime verilen ad.

CUMA SELAMLIĞI KELİMESİNE ÖRNEK

Osmanlı sultanları da, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar, maaşlı askerlerine her Cuma selâmlığına gidip
gelirken yüksek sesle:

“Mağrur olma pâdişâhım, senden büyük Allah var!..” diye söyleterek, kendilerine yapılan mânevî îkazların bu şeklini resmîleştirme yoluna gitmişlerdir.

*****

Yavuz Sultan Selim, kendisini gurura sevk edebilecek fânîlerin iltifatlarına muhâtap olmamak için Mısır seferi dönüşü İstanbul’a girerken geceyi beklemişti. İşte bu hâlet-i rûhiye içinde bulunan Osmanlı sultanları, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar maaşlı askerlerine her cuma selâmlığına gidip gelirken:

“Mağrûr olma pâdişâhım, senden büyük Allah var!..” diye bağırtarak kendilerine hâricen yapılan mânevî irşad ve îkâzı resmîleştirmek yoluna bile gitmişlerdir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
MAKAM-I İBRAHİM NEDİR?

Kâbe kapısının birkaç metre karşısında, madenî sarı bir mahfaza içinde yer alan taşı, Hz. İbrahim’in, oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi...

Kapat