Önceki yazıyı okuyun:
HARAM VE HELAL HASSASİYETİ

Dînin koyduğu kâidelerin ihlâlinden doğan cezâlar, ferdî olduğu ve çoğu âhirete âit bulunduğu hâlde, haram mal edinmekten doğan belâ, onun...

Kapat