CİN DİYE BİRŞEY VAR MI?

0

“Cin” diye birşey var mıdır? Cin, Kuran’da geçiyor mu? İşte bilinmesi gerekenler…

Cin, sözlükte “örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey” anlamındadır. İnsanın duyu organlarıyla idrak edilemeyen bu varlıkların mahiyetleri konusunda fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. Cinlerin varlığı ve mahiyetlerine dair bilgiler ancak vahiy yoluyla bilinir. Kur’an-ı Kerim’de cinlerin alevli/dumansız, yalın ateşten yaratıldıkları zikredilir (Bk. Hicr, 15/27; Rahmân, 55/15). Ayrıca Kur’an’da “Cin sûresi” adıyla bir sûre mevcut olup, daha birçok âyette ve sahih hadislerde cinlerden bahsedilmektedir. Bu bakımdan cinlerin varlığı gerçek olup her müminin buna inanması gerekir.

Cinler görünmeyen bir boyutta oldukları için onların yaşayış tarzı, insanlarla ilişkileri gibi konularda vahyin bildirdiği dışında kesin yargılarda bulunmak mümkün değildir. Öte yandan cinler “mutlak gaybı” da bilemezler. Zira mutlak gaybın bilgisi sadece Allah’a aittir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur: “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurtçuk gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.” (Sebe’, 34/14)

Zâriyât Sûresinin 56. âyetinde ise, cinlerin de insanlar gibi Allah’ı bilip ona ibadet etmekle sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DİĞER SURELER

NAS SURESİ OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ÇOCUKLARIN KARA LASTİKTEN SICAK BOTA GİDEN MUTLULUK HİKAYESİ

Kars'ta 2 yıl önce sosyal medya hesabından "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla Taner Güneş ve gönüllülerce başlatılan kampanya ile...

Kapat