CANLI BİR KUR’AN TEFSİRİ

0

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in 23 senelik nebevî hayatı, canlı bir Kur’ân tefsîri mâhiyetinde tezâhür etti.

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

(Rasûlüm!) Onu Rûhu’l-Emîn (Cebrâil) îkaz (ve irşâd) edicilerden olasın diye, apaçık bir Arap diliyle, Sen’in kalbine indirmiştir.” (eş-Şuarâ, 193-195)

Yani Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz’in kalbine indirilmekle, O’nun her hâlinde akis buldu; sözlerine, davranışlarına, vicdan ve şuuruna, velhâsıl varlığının bütün zerrelerine işledi.

Böylece Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in 23 senelik nebevî hayatı, canlı bir Kur’ân tefsîri mâhiyetinde tezâhür etti.

Cenâb-ı Hak, ilâhî hakîkat ve fazîletleri O’nun örnek şahsiyetinde sergiledi. Bu itibarla, Kur’ân’ın sır ve hikmetleri, ancak Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in kalbî dokusundan hisse almakla anlaşılır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Âlemlere Rahmet: Hz. Muhammed, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar