CAMİYE GİTMENİN FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİF

0

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Her kim (namaz için) camiye gidip gelirse Allâhu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri her gidiş gelişinde ona Cennet’teki konağını ve konukluğunu hazırlar.” (Buhârî, Ezân, 37)

Şerh:

Hadis-i şerifin metninde geçen “nüzül” kelimesi, camiye giden kişinin hem Cennet’te kalacağı mekânı, konağı; hem de oradaki ikramları ve ziyâfeti ifade etmektedir. Camiye her gidiş gelişinde Cenâb-ı Hak mü’min kuluna bir konak ve içinde muhtelif ziyâfetler ve ikramlar hazırlamaktadır.

Paylaş.

Yorumlar