ÇAĞIMIZ MÜSLÜMANLARININ İMTİHANI

0

Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah’tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara, 120)

Resûlullah buyurdular:

“Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” (Ebu Davud, libas 4)

Gayr-ı müslimlere benzemek ve onlarca kutsal sayılan gün ve vakitlerde onlar gibi hareket etmek dinimizce bid’at kabul edilir. Nitekim cahil Müslümanlardan birçoğu Hıristiyanların en büyük bayramı olan Paskalya’da ve Noel’de (yılbaşı) ateş yakmak, mum gibi vb. şeyler hazırlamak suretiyle Hıristiyanlara katılır, yaptıklarını yapmaya özenirler.

Amr b. Şuaybin babasından, onun da dedesinden yaptığı rivayete göre Efendimiz:

“Bizden başkasına benzemeye çalışan, bizden değildir” (Tirmizi, istizan 7) buyururlar.

Dolayısıyla Yahudi ve Hıristiyanlar bizden olmadıklarına göre onlara benzemeye özenmemeliyiz.

Ebu Hureyre’nin naklettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz şu şekilde buyurur:

“Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye özenmeyiniz.” (Tirmizi, istizan 7, edep 41)

Kaynak: www.2g1d.com

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SARIMSAĞIN SIRA DIŞI FAYDALARI

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz lâkin sağladığı birçok yararından bihaber olduğumuz sarımsak, mühim şifalı bitkilerin arasında bulunuyor. Sarımsağın 12 sıra dışı yararı şöyle;...

Kapat