Önceki yazıyı okuyun:
ERKEK AİLESİNİ NASIL İDARE EDER?

Erkeklerin, âilenin muhafazası konusunda ne gibi bir mes’uliyeti vardır? Erkeklerin, âilesini sevk ve idâre esnâsında dikkat edeceği diğer hususlar nelerdir?...

Kapat