Önceki yazıyı okuyun:
HÜDÂYİ HAZRETLERİ’NİN KERAMETİ

Hüdâyî’nin mânevi mertebeleri kısa zamanda kat’ederek yükselmesi ve şeyhine halîfe olması ba’zı dervişlerin kıskançlığını mûcib olmuştu. Hüdâyî’nin üç sene gibi...

Kapat