BİZ İNSANI MÜKERREM KILDIK

0

Allah (cc), insana kıymet verdi ve O’nu eşrefi mahlûkat olarak yarattı. Fakat insan bunun kıymetini bilmez ise mahzun olacaktır. Peki kıymet bilmeyenlerin akıbeti ne olacak?

Cenâb-ı Hak insana kıymet verdi; “Benî Âdem’i mükerrem kıldık…” (el-İsrâ, 70) buyurdu. En kıymetli şeyleri insana ihsân etti. Ruh verdi, akıl verdi, sıhhat verdi, ömür verdi. En kıymetli rehberi ve en muhteşem kitabı gönderdi.

Sonra bütün bu kıymetleri, güzelce değerlendirmesi karşılığında yine çok kıymetli bir ikram va‘detti: Onu, cennet-i âlâya davet etti.

Lâkin ne yazık ki, insan kıymet bilmedi. Kendi kıymetini de kendisine emânet edilen değerleri de gafletine fedâ etti. Dâimâ israfa düştü. Nimetleri yazık etti. Kendisini böyle değersiz kılanları da Cenâb-ı Hak, cehenneme süpürmeyi va‘detti.

Cenâb-ı Hak buyurur:

“Allah; pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. (Hak edenleri cehenneme sevk eder.) İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.” (el-Enfâl, 37)

İnsanın bu fecî âkıbetten kurtulmak için kıymet bilmesi şarttır.

Paylaş.

Yorumlar