BİRİKTİRİLEN PARA ZEKÂTA TÂBİ MİDİR?

0

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, temel ihtiyaçlar için biriktirilen paranın zekâta tâbi olup-olmadığını anlatıyor.

Paylaş.

Yorumlar