BİR MÜSLÜMANIN SORUMLULUĞU NEDİR?

0

Bir Müslümanın sorumluluğu nedir? Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- hadis-i şeriflerinde her Müslümanın sorumluluk sahibi olmasını işaret ediyor.

İbni Ömer radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlemiştir:

Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının, evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.“[1]

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1- Rasûlullah Efendimiz, dünyada sorumsuz kimse bulunmadığını belirt­mektedir. İnsan olan herkes sorumludur.

2- İnsanın ailesine karşı sorumlu olduğu bu maddî ihtiyaçların yanında bir de manevî ihtiyaçlar vardır. Onlara inanmaları gereken din esaslarını, yapmaları gereken ibadet esaslarını ve uymaları gereken ahlâk esaslarını öğretmek, aile reisinin sorumluluğu altındadır.

3- Bu manevî ihtiyaçların onlara verilmesi maddî ihtiyaçlardan daha önemli ve önceliklidir.

4- “Ey Îmân edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz” (Tahrim sûresi, 6) buyu­rurken bu manevî sorumluluğu kasdetmiştir

[1] Buhârî, Cum’a 11, İstikraz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm l; Müslim, İmâret 20.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar