BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

0

2019 Berat Kandili ne zaman? Üç Aylar’ın son kandili ve Ramazan’ın habercisi Berat Kandili, 19 Nisan 2019 Cuma günü ihyâ edilecek. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Berat Kandili’nin gündüzünü oruçlu, gecesini ibadet ve dua ile geçirmek faziletlidir.

Berat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâban’ın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “Şâban’ın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban’ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Savm”, 39; İbn Mâce, “İkāme”, 191).

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, “Şâban’ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur. (İbn Mâce, “İkāme”, 191)

Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened* yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

BERAT GECESİ YAPILACAK İBADETLER

BERAT GECESİ OKUNACAK DUA

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
EBU DAMDAM KİMDİR?

Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde bahsettiği Ebû Damdam kimdir? Hakk’ın velî kullarının güzel ahlâkına dâir pek mânidar bir misâli Peygamber Efendimiz...

Kapat