BELAGAT NE DEMEK?

0

Belâgat: Ede­bi­yat kâ­ide­le­ri il­mi.  Söz ve ya­zı­da düz­gün, sa­nat­lı ve te­sir­li ifâ­de anlamlarına gelir.

BELÂGAT KELİMESİNE ÖRNEK

Kur’ân-ı Kerîm’in en mühim vasıflarından biri de, fesâhat ve belâgati, yani eşsiz edebî kıymetidir. Her fânî eser birkaç kez okununca bıkkınlık verir. Kur’ân ise, okundukça lezzeti artar.

Âyet-i kerîmede buyrulur:
“Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi…” (ez-Zümer, 23)

*****

Edebiyat fuarlarında birinci gelen söz üstâdı Arap şâirler, Kur’ân âyetlerinin eşsiz fesâhat ve belâgat kudretini gördüklerinde, Kâbe’nin duvarlarına asılmış olan şiirlerini indirmek mecbûriyetinde kalmışlardır.

*****

Hilye-i şerîfelerde nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz’in yüzünde nûr-i melâhat, sözlerinde selâset, hareketlerinde letâfet, lisânında talâkat, kelimelerinde fesâhat, beyânında fevkalâde belâgat vardı. Konuşması son derece tatlı ve gönül okşayıcı, kelimeleri ne fazla ne de eksik idi. Tane tane konuşur, her cümlesi, dinleyenler tarafından rahatça anlaşılırdı. Çabuk çabuk konuşarak sözlerini arka arkaya sıralamazdı. Hâsılı O, insanların en fasih, veciz ve hikmetli konuşanı, en özlü söz söyleyeni ve merâmını en doğru şekilde ifâde edeni idi.

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
RIZA MAKAMINDA GÖNÜL GÜZELLİĞİ

Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, nezâket, Allâh’ın mahlûkâtına şefkat ve merhamet, Allah’tan gelene rızâ gibi nice güzellikler, İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin gönül...

Kapat