BAKMAK, BAKIŞMAK GÜNAH MI?

0

İslam’a göre bakmanın günahı olur mu? Bir erkeğin kadına, kadının erkeğe bakması haram mıdır? Parfüm kullanmak veya güzel kokular sürmek kadın ve erkekler için caiz midir?

Erkekler ile kadınlar arasında hayâ, iffet, nezâhet ve nezâketin hâkim olması îcâb eder.

BAKMANIN GÜNAHI OLUR MU?

Erkek ve kadının gayr-i meşrû alâka ve muhabbeti, “bakış”la başlar. Bu sebeple Müslüman erkek ve kadınların lüzumsuz bakışlardan sakınmaları, konuşacakları zaman da başlarını önlerine eğerek konuşmaları emredilmiştir:

(Resûlüm!) Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.

Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; nâmus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımları müstesnâ, zînetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler… Gizlemekte oldukları zînetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (dikkat çekecek şekilde yürümesin, dışarı çıkarken câzip kokular sürünmesinler). Ey mü’minler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nûr, 30-31)

Bu âyet-i kerîme nâzil olunca mesciddeki hanım sahâbîler, evlerine gitmeyi beklemeden hemen orada elbiselerinin fazla kısımlarını keserek başlarını ve yakalarını emre uygun şekilde örttüler. (Buhârî, Tefsîr, 24/12; Ebû Dâvûd, Libâs, 31-33/4102)

Erkekler de evlerine dönüp hanımlarına, kızlarına, kızkardeşlerine ve bütün arkabalarına bu âyetleri okudular. Bunun üzerine bütün kadınlar, baştan aşağıya güzelce örtündüler. Böylece Allah Teâlâ’nın indirmiş olduğu hükümleri derhal tasdik ettiklerini ve onlara gönülden inandıklarını gösterdiler. Sabah namazda Allah Resûlü’nün arkasında güzelce örtünmüş olarak safa durdular. Takındıkları siyah örtüleri sebebiyle sanki başlarının üzerinde kargalar varmış gibi görünüyordu. (İbn-i Kesîr, Tefsîr, [Nûr, 31])

HARAM OLAN ŞEYİ ANSIZIN GÖRMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Cerîr (r.a) şöyle der: Peygamber Efendimiz’e bakılması haram olan şeyi ansızın görmenin hükmünü sordum:

“–Hemen gözünü başka tarafa çevir!” buyurdu. (Müslim, Âdâb 45; Ebû Davûd, Nikâh, 43; Tirmizî, Edeb, 28)

ZİNA YAPMADIĞINIZA EMİN MİSİNİZ?

Çünkü bakmak gözlerin zinası olmaktadır ve günahtır. Aynı şekilde kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası dokunmak, ayakların zinası yürümek, kalbin ve nefsin zinası da arzu etmektir. (Buhârî, İsti’zân 12, Kader 9; Müslim, Kader 20-21; Ebû Dâvûd, Nikâh, 43)k

Resûlullah, lüzumsuz bakışların kalp için ne derece zararlı olduğunu şöyle ifade buyurur:

“Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle bunu terk ederse Allah ona kalbinde halâvetini hissedeceği bir iman bahşeder.” (Hâkim, IV, 349/7875)

“Kimin gözü bir kadının güzelliğine takılır da hemen gözünü ondan çevirirse, Allah ona, kalbinde halâvetini hissedeceği bir ibadet sevâbı ihsân eder.” (Ahmed, V, 264; Heysemî, VIII, 63)

PARFÜM KULLANMAK HARAM MI?

Harama bakmak yasaklandığı gibi insanların dikkatini çekecek şekilde parfüm ve kokular sürünmek ve farklı davranışlarda bulunmak da yasaktır. Resûlullah şöyle buyurur:

“Her göz (harama bakmakla) zina eder. Kadın koku sürünüp (erkeklerin bulunduğu) bir meclisten geçtiği zaman, o da zina etmiş sayılır.” (Tirmizî, Edeb, 35/2786; Ebû Dâvud, Tereccül, 7/4173; Nesâî, Zînet, 35)

“Bir kadın koku süründüyse, yatsı namazında bizimle birlikte bulunmasın!” (Müslim, Salât, 143; Ebû Dâvûd, Tereccül, 7; Nesâî, Zînet, 37,38)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

ALLAH’IN ÖVDÜĞÜ KADINLAR

İSLAM’A GÖRE AİLE HAYATI NASIL OLMALIDIR?

HUZURLU AİLE HAYATININ ŞARTLARI – OSMAN NURİ TOPBAŞ (VİDEO)

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
KUR’AN VE HADİSLERE GÖRE MÜ’MİNLERİN VASIFLARI

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere göre mü’minlerin vasıfları nelerdir? Kurtuluşa erenlerin, Kur’ân ve Sünnet’te ifade edilen vasıflarından bir kısmı şöyle...

Kapat