ALLAH’IN KENDİLERİNE BÜYÜK MÜKAFAT HAZIRLADIĞI KULLAR

0

Kur’ân-ı Kerim’de bahsedilen Allah’ın kendilerine mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırladığı kullar kimlerdir?

Cenâb-ı Hak, kullarının iffetli olmasına çok ehemmiyet verir ve pek çok âyet-i kerimede buna işâret eder.[1] Bir âyet-i kerimede şöyle buyrulur:

“Evlenme imkânı bulamayanlar Allah kendilerini lütfuyla zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar… Dünya hayatının geçici menfaatini kazanma hırsıyla câriyelerinizi fuhşa zorlamayın! Hele iffetli ve namuslu kalmak isterlerse (hiç zorlamayın!) Kim onları zor altında bırakırsa (şiddetli bir azaba mâruz kalır ve) Allah zorlanmalarından sonra (o câriyeler için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.” (Nûr, 33)

Efendimiz, kadınlardan bilhassa iffetlerini muhafaza husûsunda bey’at alırdı. (Mümtehine, 12)

Peygamber Efendimiz, hanımının iffetli olmasını isteyen kişilere başkalarının hanımlarına karşı iffetli davranmayı tavsiye etmiştir. (Hâkim, IV, 170/7258)

İFFETLİ OLMANIN ANLAMI

Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın kendilerine mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırladığı kullardan bahsedilirken, “İffetlerini koruyan erkek ve kadınlar…” da zikredilir. (Ahzâb, 35)

Yine, Firdevs cennetine girip orada ebedî kalacak ve kendilerine Cennetlerde bol bol ikrâm edilecek mü’minlerin vasıfları sayılırken “iffetlerini muhafaza edenler” de sayılır. (Mü’minûn, 5-11; Meâric, 29-35)

Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iffet ve nâmusunu koruma sözü verirse, ben de ona Cennet sözü veririm.” (Buhârî, Rikâk, 23)

“Üç kişi vardır ki onların gözleri Cehennemi görmez: Allah yolunda nöbet tutan, Allah korkusuyla ağlayan ve Allah’ın haramlarından sakınan kişilerin gözleri…” (Heysemî, V, 288)

[1] Misâl olarak bkz. Nisâ, 25; Mâide, 5; Enbiyâ, 91; Nûr, 4, 23; Tahrîm, 12.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

İFFET VE HAYA NEDİR?

İFFETLİ OLMANIN FAZİLETLERİ

HZ. SARE’NİN (R.A.) İFFETİNİ KORUYAN DUA

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
BAKMAK, BAKIŞMAK GÜNAH MI?

İslam’a göre bakmanın günahı olur mu? Bir erkeğin kadına, kadının erkeğe bakması haram mıdır? Parfüm kullanmak veya güzel kokular sürmek...

Kapat